Agrarisch werk

Van oudsher houdt Loonbedrijf Wierda zich bezig met agrarisch loonwerk voor, met name, melkveehouders in het gebied rondom Goenga. Onze werkzaamheden bestaan uit land klaar maken, ploegen, kilveren, zaaien, gewasbescherming, maaien, inkuilen van gras en maïs, bemestingswerkzaamheden, ronde – / vierkante balen persen en wikkelen en nog veel meer. Ook grondverzet en sleufsilo’s maken doen we voor onze klanten. Voorbeelden hiervan zijn te vinden onder ‘projecten.’