Slootonderhoud

Ook sloten moeten onderhouden worden. Dit is belangrijk voor de aan- en/of afvoer van water en daardoor ook voor de natuur en het bodemleven. Door jaarlijks onderhoud aan de sloten te plegen, houdt u het waterpeil in stand en de flora en fauna natuurlijk beheersbaar. Wij helpen u daar graag bij. Er zijn verschillende manieren waarop wij dit voor u kunnen verzorgen. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen? Wij horen het graag!

Klepelen

Indien u de walkanten van de sloten schoon en netjes wilt hebben kunnen wij deze voor u klepelen. Dit kan door middel van onze klepelarm (die overal goed bij kan, bijvoorbeeld ook taluds), of met onze enkele of dubbele klepel.

Hekkelen

Het hekkelen voeren wij op diverse manieren uit. Hiervoor gebruiken we onder andere kranen (mobiele kranen, rupskranen, midi-rupskranen, mini-rupskranen), trekkers en maaiboten. Afhankelijk van diverse factoren bekijken wij graag welke manier van hekkelen het beste bij u past. Bekijk alle foto’s maar eens onder het kopje media.

Afvoeren slootmaaisel

Het vrijgekomen slootmaaisel kunnen wij voor u afvoeren op kippers. Ook kan het gelijk op de vrachtauto worden geknepen met de auto-laadkraan. Een andere mogelijkheid is het walfrezen van de hekkelzoden, waardoor deze verspreid worden over het land. Ook Hemossen kunnen wij voor u uitvoeren.

Al jaren lang voeren wij slootonderhoud uit voor onze gemeente en voor het Wetterskip. Daarbij wordt altijd erg goed gelet op de flora en fauna. Onze medewerkers houden zelfs logboeken bij, waarin zij noteren wat voor natuur zij allemaal tegen komen (zowel dieren als planten). Wilt u meer weten over het slootonderhoud door bijvoorbeeld het Wetterskip? Neem eens een kijken op hun website: https://www.wetterskipfryslan.nl/

Walfrezen met de Fendt 724
Hekkelen met de midi rupskraan en afvoeren met de kipper
Slootonderhoud met de maaiboot in de vijvers van Sneek