CO² Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Terugdringen van energieverbruik en CO₂-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Wij zijn ons hier bewust van en hebben ons als organisatie laten certificeren voor niveau 3 van de CO₂ prestatie ladder.

Onderstaand vind u onze documenten met betrekking tot de CO₂ prestatieladder.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Documenten:

Communicatiebericht Footprint en doelstellingen maatregelen
Communicatiebericht introductie CO2
Reductiedoelstellingen en plan van aanpak 2022-2027 
Sector en keteninitiatief
Communicatiebericht Footprint eerste helft 2023
Factsheet 2023 hele jaar
CO2 en energie footprint 2023 hele jaar